eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Teorigruppen / Jakob Nordström / Rekrytering / Doktorandtjänst D-2017-0118

Utlysningen nedan är inte längre aktuell. Den här webbsidan ligger kvar endast i arkivsyfte.

Doktorandtjänst i datavetenskap med fokus på SAT-lösning

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker en doktorand i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Arbetsuppgifter

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Doktoranden kommer att vara medlem i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse för hur de för närvarande bästa SAT-lösarna – som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL) – fungerar. Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare med andra tekniker som är exponentiellt mycket starkare än CDCL i teorin men som verkar vara svåra att implementera effektivt i praktiken, som t.ex. algebraiska metoder baserade på Gröbnerbaser eller geometriska metoder baserade på pseudo-Boolesk SAT-lösning (väsentligen 0/1-heltalsprogrammering).

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning och ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av två postdoktorala forskare och fyra doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Tjänsten avser en fyraårig tidsbegränsad plats, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Önskat startdatum är senast i augusti-september 2017 men är i viss mån förhandlingsbart.

Detta är en ytterligare utlysning utöver doktorandtjänsten D-2016-0833 som har tillkommit på grund av ytterligare finansiering. Personer som redan har sökt tjänsten D-2016-0833 behöver inte söka även denna utlysning – alla kandidater utvärderas parallellt för båda utlysningarna.

Kvalifikationer

För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik, eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för datavetenskap och matematik. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Praktisk programmeringsfärdighet är också mycket viktigt.

Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) är en framstående forsknings- och undervisningsinstitution inom informationsteknologi med verksamhet på både KTH och Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datavetenskap. Den teoretiska datavetenskapen sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering. Den tillämpade datavetenskapliga forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling. Mer information om KTH CSC finns på www.kth.se/csc.

Anställningsform

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid
Löneform: Lön enligt KTHs doktorandstege
Varaktighet: Tjänsten är fyraårig och tidsbegränsad, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år.
Tillträde: Förväntat augusti-september 2017, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 1

Ansökan

Notera att detta är en ytterligare utlysning utöver doktorandtjänsten D-2016-0833 som har tillkommit på grund av ytterligare finansiering. Personer som redan har sökt tjänsten D-2016-0833 behöver inte söka även denna utlysning – alla kandidater utvärderas parallellt för båda utlysningarna.

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2017
Arbetsgivarens referensnummer: D-2017-0118

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan kth.mynetworkglobal.com/en/what:login/jobID:137043/type:job/where:4/apply:1. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet.
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen.
  4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer.
  5. Namn och adress för tre referenser.

Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Upplysningar

För information om doktorandstudier på KTH, se www.kth.se/en/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318.

Frågor om forskningsprojektet besvaras av:

Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19
E-post: jakobn@kth.se

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Maria Widlund, personalansvarig
Telefon: 08-790 97 54
E-post: mwidlund@kth.se

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-06-07