eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Teorigruppen / Jakob Nordström / Rekrytering / Postdok-tjänster D-2017-0893

Utlysningen nedan är inte längre aktuell. Den här webbsidan ligger kvar endast i arkivsyfte.

Postdoktoral tjänst i datavetenskap med fokus på SAT-lösning

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker postdoktorala forskare i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Arbetsuppgifter

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Postdok-forskarna kommer att vara medlemmar i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse av, och förbättra prestanda för, de för närvarande bästa SAT-lösarna som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL). Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare baserade på algebraiska och geometriska metoder som skulle kunna leda till en exponentiell ökning av prestanda jämfört med CDCL (t.ex. Gröbner-baser eller pseudo-Boolesk SAT-lösning). Vi tror också att det finns potential för synergier med närliggande områden som SMT-lösning, villkorsprogrammering och heltalsprogrammering, så duktiga forskare inom dessa områden är varmt välkomna att söka.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning och ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av 4 postdoktorala forskare och 4 doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Inom ramen för beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskarna bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Dessa tjänster är heltidstjänster på ett år med möjlig (och förväntad) förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är augusti-september 2018, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

Sökande ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserade av forskning. Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom datavetenskap i allmänhet och SAT-lösning i synnerhet, och gärna även inom matematik, och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som AAAI, IJCAI, SAT, CP eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Mycket god praktisk programmeringsfärdighet är också av stor betydelse.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) är en framstående forsknings- och undervisningsinstitution inom informationsteknologi med verksamhet på både KTH och Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datavetenskap. Den teoretiska datavetenskapen sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering. Den tillämpade datavetenskapliga forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling. Mer information om KTH CSC finns på www.kth.se/csc.

Anställningsform

Anställningsform: Ett års tidsbegränsad anställning med möjlighet till ett års förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Förväntat augusti-september 2017, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 2

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 21 januari 2018
Arbetsgivarens referensnummer: D-2017-0893

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan kth.mynetworkglobal.com/en/what:login/jobID:180869/type:job/where:4/apply:1. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  4. Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall).
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.
Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till jakobn@kth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer D-2017-0893 på ämnesraden.

Upplysningar

Frågor om forskningsprojektet besvaras av:

Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19
E-post: jakobn@kth.se

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Ingela Somp, personaladministratör
Telefon: 08-790 91 08
E-post: somp@kth.se

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-06-07