Gallery
Main WWW page
Last change: November 18, 1999

Anders Brynielsson (#1) 1901

Hej! Här kommer två gamla brev från #1 och #1A som jag och Wera med viss möda konverterat från papper till Macen till Word. Som exempel vad som kan förekomma i galleriet. Fråga till alla: 1A- brevet saknar årtal men har en del ledtrådar. Vilket är året?
/Lennart (#1622)

Svarteberga den 19/10 1901

Kära Alma med familj

Idag skall jag väl skrifa några rader till eder i går skref nestan hela dagen först till Smålan och sedan till stockholm och äfven till Emill och lilla Klarents så nu får du läsa båda brefven så ser du hur det är her hemma var snell och skicka detta till Gust emedan jag ej har hans adress jag har inga nyheter att omtala dem ser du i Gusts bref

Hur är det med fader Jonsson och hans familj han kunde vel skrifva några rader till mig det skule vara roligt at få läsa ett bref från honom ja nu kom mor in kaffe och frukost så jag får upphöra med skrifningen får se om jag kan fortsätta något, ja Alma jag har nu de bästa dagar jag haft i hela min lifstid för jag har sluppitt ifrån alla verdsliga bekymmer och behöver ej tänka på något annat än det enda nödvändiga för en lycklig hädanfärd från detta jordiska lifvets omsorger många gånger kan jag vel vara en liten stötesten för Mor och Alfrid men ej oftare än jag ser de ganska vel behöfs och sen får mor och Alfrid styra det bästa de vill

För jag har allting klart för mig om Herren kallar mig hädan förr eller senare så skall nog få er del utan afkortning af gårdlosen det kan ju inte bli så mycket på er var då ni er 6 att dela till Augusta och Alfrid får ej gå i arf efter vår död jag har visat Adolf hanlingarna som ligger till grund derför och han fant sig belåten dermed det vore godt om Alfrid kunde gå igenom med det så jag sluppe att få oskylt i gården att med göra men det vill nog till för honom det är ej lätt att få någon hjelp nu för tiden som det var för mig, men Herren utser vel någon men han är så orolig i sinnet så dem han kan få vill han inte ha och dem han vill ha kan han inte få således är det så länge mor orkar och lefver

Ja nu har jag skrifvit det längsta brefvet till dig nu har jag Uno och hanna igen men de får vara så länge nu skal frida och jag resa åt Borgholm et slag adjö lilla Evan Eugen Fader Emrik och Mor Alma tack för detta samtalet mera hernest en kär helsning från oss alla gemensamt och sist från gamla far

A,Brynielsson


Back to the main Brynielsson home page