Gallery
Main WWW page
Last change: January 10, 2000

Augusta Kristina Andersson (#11) 1927

Hej!
Här är ett litet brev från faster Augusta (#11) till Harry (#162) som beskriver hennes sextioårsdag med alla presenter från olika släktingar.
/Lennart (#1622)

Svarteberga den 29/7 1927.
Kära Harry!

Gud välsigne Dig.

Hjärtligt tack för ditt kära bref som jag fick till min födelsedag, och tack för lyckönskningar, och blommorna som var med, de var så roligt att få, och så snällt av dej att skrifva till mej, jag önskar du varit här och äfven din pappa och mamma och syskonen. Vi hade så trefligt hela dan, vi hade kaffebordet dukat ute i trädgården de var vackert väder och nu har vi så mycke blommor må du tro, så de är så vackert, på morron var flickorna uppe och sjöng för mej och bjöd mej kaffe på sängen, så fick jag ett dussin fina kaffekoppar av dem i present, och ett paraply. av farbror Uno fick jag pengar att köpa en sak som jag sjelf önskade, sen kom farmor och faster Frida, och farbror alfred och faster Ida med blommor och en fin present som de köpt, jag skall skrifva till pappa och mamma din och tacka sedan, de varit med om den också, och likaså farbror Adolfs, de var silfverknifvar och gafflar mycke vackra som jag blev så glad öfver, kl 3' hade vi kafferepet ute i trädgården der du brukade sitta och äta frukost ibland, kommer du ihåg när jag glömde och ge dej tallrik till gröten, och en annan gång grädde till schokladen, jag tycker mig höra hur du har narrat dem att skratta åt de roliga vi hade ibland, nu har du väl dina blommor färdiga och i ordning, bina dom lefver och är krya, vi har inte fått nån svärm mer sen du var här, ny slutar jag med kära helsningar till alla.

mest är du sjelf hälsad från faster Augusta. och alla här -

Ett par rader till Margareta om du är snäll och läser de för henne.

Tack lilla kära Margareta för brefvet och lyckönskningarna till min födelsedag de var så roligt att få och jag blef så glad, hälsa din mamma och pappa så mycket och Erik. sjelf är du mest hälsad från faster Augusta.


Back to the main Brynielsson home page