Reunion 2001
Main WWW page

Paper version

Last change: August 27, 2001

Brynielssonska släkten från Svarteberga

TISDAGEN DEN 7 AUGUSTI 2001

Under den gångna helgen samlades 121 släktmedlemmar av familjen Brynielsson, som härstammar från Norrgården i Svarteberga by i Räpplinge församling.

Genom Stockholmsboende Erik Brynielssons släktforskning hade Lars och Magnus Brynielsson i helgen lyckats samla 121 stycken av de nu levande 320 släktmedlemmarna från den gren av familjen som är ättlingar till lantbrukaren Anders Brynielsson och hans hustru Anna-Kristina.

Paret, som levde och verkade i Svarteberga under sekelskiftet, fick åtta barn, vars samtliga namn började på A. Äldst i barnaskaran var Augusta, som gifte sig med grannpojken Uno Olsson. Andra barnet blev en son som döptes till August-Emil, som så småningom utvandrade till Kanada och gifte sig fyra gånger. Tredje barnet blev flickan Alma, som utvandrade till USA och gifte sig med borgholmspojken Emrik Johnsson. Parets fjärde barn var sonen Alfred, som stannade kvar i Svarteberga och övertog fädernegården med sin hustru Ida. Det femte barnet var Adolf, som blev missionspastor med en stor barnaskara i Göteborg. Anders-Georg, som föddes som det sjätte barnet i familjen, gifte sig med Gulli. Paret bosatte sig i Stockholm, där de drev speceriaffär. Som kuriositet kan nämnas att de i sitt färskvarusortiment saluförde äkta sprättägg från föräldragården i Svarteberga. Det sjunde syskonet Brynielsson blev sonen Albert, som utvandrade till USA vid 17-års ålder. I det nya landet i väster arbetade han hos sin äldre syster Alma. Han gifte sig också med svenskfödda Phoebe. Det yngsta och åttonde barnet i Svartebergafamiljen blev flickan Alfrida, som förblev ogift och verksam som barnhemsföreståndare i Uppsala.

Under helgens släktmöte hade Folkets Hus i Borgholm abonnerats för gemensamma måltider och samkväm. På lördagen besökte släkten Räpplinge kyrka och fädernegården i Svarteberga, som numera ägs och drivs av familjen Axelsson. Man hann även med ett riktigt gammaldags kafferep i släktmedlemmen Maj-Britt Nilssons trädgård i samma by. Under söndagen gjordes en tur till det småländska glasriket, innan det var tid för avskedsmiddag för de 121 Brynielssonska släktingarna, varav 21 personer är bosatta i USA.

GUDRUN CARLSSON

Släkten Brynielsson, som på lördagen besökte Räpplinge kyrka och sina förfäders gravplatser.
Group picture


Back to the main Brynielsson home page