Sydney Harbour Bridge  
Nätverket Ingenjörsutbildningarna  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

26-27 november
KTH, Stockholm

Nästa konferens är på Lunds tekniska högskola 2-3 december 2009

Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildning 2008 erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning. Syftet är att främja utbildningarnas kvalitet och utveckling, genom att underlätta kommunikation och främja samarbete. Konferensen är avsedd att tillsammans identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor, snarare än att vara en traditionellt vetenskaplig konferens för rapportering av forskning om ingenjörsutbildning. Utvecklingskonferensen, som planeras återkomma vartannat år, fyller ett behov som den enda nationella konferensen specifikt för ingenjörsutbildning.

Konferensen arrangeras av Nätverket Ingenjörsutbildningarna
- som bildats av de 23 högskolor och universitet som utbildar ingenjörer.

 
 

 

FÖR LÄRARE
Du är lärare inom ingenjörsutbildning.

FÖR AKTIVA INOM PROGRAMLEDNING
Du har en roll inom programledning, exempelvis som programansvarig, administratör, studievägledare eller studentrepresentant.

FÖR PEDAGOGISKA UTVECKLARE
Du arbetar med pedagogisk utveckling av ingenjörsutbildning och/eller är aktiv inom den högskolepedagogiska utbildningen av lärare inom ingenjörsutbildning.