bild
Skolan för
datorvetenskap
och kommunication
KTH / CSC / CVAP

Mikael Vejdemo-Johansson

Adress Mikael Vejdemo-Johansson
Computer Vision and Active Perception Lab (CVAP)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknikringen 14, plan 6
för post: SE-100 44 Stockholm, SWEDEN
för direktleverans: SE-114 28 Stockholm, SWEDEN
Email: mvj@kth.se
Telefon: +46 (0) 8 790 6399
Telefax: +46 (0) 8 723 0302

About me


Jag är post-doktor med specialisering på applicerad algebraisk topologi. Jag forskar på topologiskt inspirerade metoder för att analysera data-mängder, exempelvis som kommer från robotiken.

Jag har tidigare varit post-doktor i applicerade topologi-gruppen på Stanford, och i dator-algebra-gruppen i St Andrews.

Forskningsområden


algebraisk topologi, applicerad algebraisk topologi, persistent homologi, topologisk data-analys
Sidansvarig: Mikael Vejdemo-Johansson <mvj@kth.se>
Last modified: Thu Apr 25 10:43:24 CEST 2013