En första titt på stjärnhimlen
Mera information

Stjärnbilder
Karlavagnen och Lilla Björn
Orion
Svanen
Pegasus och Andromeda
Plejaderna

Planeter

En första titt på stjärnhimlen

Stjärnhimlen är indelad i 88 stjärnbilder, varav ungefär hälften är ligger i södra himmelsfären och kan inte ses från Sverige. De flesta stjärnbilder som kan ses på den svenska natthimlen har sin historia i det antika Grekland och dess mytologi.

Förutom stjärnbilderna finns mycket annat vackert att betrakta en klar natt. Man kan se de flesta planeterna i solsystemet, stjärnhopar, nebulosor och andra galaxer. Här nedan finns beskrivningar om ett antal olika objekt man kan titta på med en vanlig kikare eller med blotta ögat.

Mera information

Om någon har frågor, kommentarer eller funderingar kring vad som finns på den här sidan, eller förslag på ytterligare saker som skulle kunna finnas med, så skicka ett brev till mig: tomaso@nada.kth.se. Just nu finns står det lite om ett par objekt som är vackra att titta på, men det finns naturligtvis fler. Förhoppningsvis kommer denna sida att bli uppdaterad lite få och så.

Stjärnbilder

Som sagt finns det ett stort antal stjärnbilder som var och en har sin historia. Här beskrivs bara ett par stycken, resten kan man hitta i en astronomibok eller på nätet. (Stjärnbild heter "stellar constellation" på engelska, vilket kan vara bra att veta då mycket litteratur och information på nätet är på engelska.)

Cris Dolan har en hemsida med information om alla stjärnbilder samt kartor över hur de ser ut finns här. Till varje bild finns en sida med astronomisk och mytologisk information samt en karta som visar hur den ser ut. Där finns även ett javaprogram som visar en interaktiv stjärnkarta där man kan se många stjärnbilder på en gång, se hur de ligger i förhållande till varandra, och titta i olika riktningar.

Mera länkar

Ytterligare en hemsida med stjärnbilder
StarGazer är ett javaprogram som kan köras direkt webbläsaren. Det kan visa hur stjärnhimlen ser ut vid en given tidpunkt. Om man ställer in vilken bredgrad man bor på och vid vilken tidpunkt man vill titta så ser vilka objekt som är synliga. Sverige ligger cirka 55-70 grader norr om ekvatorn (nedan visas en karta om med inritade koordinater). Tiden ska anges i UT, det vill säga universell tid som är tiden på Greenwichmeridianen utan sommartid. När vi har sommartid i Sverige ligger vi två timmar före UT, annars är det en timme före. Ställer man tiden i programmet på 21.00 så betyder det 23.00 i Sverige när vi har sommartid, annars 22.00.


Sverige med latituder och longituder

Karlavagnen och Lilla Björn

Den stjärnbild som är lättast och hitta och förmodligen mest välkänd är Karlavagnen (Stora björn eller Ursa Major). Den är är uppe alla nätter under hela året. Om man drar en linje mellan de två stjärnor som bildar Karlavagnens framkant och fortsätter den uppåt ungefär fem gånger framkantens längd så kommer man till polstjärnan (Polaris). Den står rakt över nordpolen och går man mot den så kommer man norrut. Runt polstjärnan finns stjärnbilden lilla björn (Ursa Minor), som också kallas för lilla Karlavagnen.

Karlavagnen och Lilla Björn

En titt på andra stjärnan i Karlavagnens handtag avslöjar att där ligger två stjärnor nära varandra. I rymden så ligger de mycket långt ifrån varandra, men tittar man på de båda stjärnorna i ett litet teleskop kan man se att den ena av dem egentligen är två som ligger mycket tätt. Detta är en riktigt dubbelstjärna och dessa två stjärnor kretsar kring varandra.

Orion

En annan mycket känd stjärnbild är Orion, som syns bäst på vintern. På sommaren går den inte upp förrän efter soluppgången. Orion var enligt myten en krigare och det är lått att tänka sig hur han ser ut med pilbåge i handen och svärd i bältet. I svärdet finns också orionnebulosan, som i en kikare ter sig som en suddig fläck vilket tyder på att det inte är en stjärna. Orionnebulosan är ett stort (flera ljusår i diameter) gasmoln i vilket nya stjärnor håller på att födas. Det ser ut att lysa eftersom ljus från stjärnor i molnet sprids i gasen. För ett par år sedan tog rymdteleskopet Hubble exceptionella bilder av stjärnors födelse just i orionnebulosan. Ett exempel finns nedan. Svärdet i Orions bälte består av tre ljusprickar. Det är den mittersta som utgör nebulosan.


Orion och andra stjärnbilder

Här är orionnebulosan inringad med en rött

Orionnebulosan fotograferad i ett stort teleskop

Hubbles bild av nyfödda stjärnor

Svanen

Svanen (Cygnus) är en stjärnbild som är väldigt lik en svan. i Sverige är den synlig varje stjärnklar natt.


En bild på Svanen

Pegasus och Andromeda

Andromedagalaxen är vår närmaste större galax och är liksom vår egen vintergata en spiralgalax en 100 miljarder stjärnor. Andromedagalaxen ligger 2,2 miljoner ljusår bort. I en kikare ter sig galaxen som en suddig fläck. För att strukturer ska framträda måste galaxen fotograferas genom ett teleskop. Utan kikare kan Andromedagalaxen också ses, men det är svårt om det inte är ordentligt mörkt och klart.

Att hitta galaxen görs enklast genom att man först identifierar de fyra stjärnor som bildar en kvadrat i stjärnbilden Pegasus. Därefter tittar man två stjärnor till vänster om övre vänstra hörnet och två stjärnor upp. Där finns Andromedagalaxen. Den stjärnbild som galaxen ligger i kallas Andromeda.

Stjärnbilderna Pegasus och Andromeda bland andra Att hitta Andromedagalaxen

Teleskopbild av Andromedagalaxen

Plejaderna

Plejaderna, eller sjustjärnorna, är en stjärnhop av ganska unga stjärnor. I ett teleskop kan disiga rester ses runt stjärnorna vilket är rester från det gasmon ur vilket de bildades. För blotta ögat ser Plejaderna ut som en mycket litet karlavagn. Man kan se sex eller sju stjärnor beroende på hur mörkt och klart det är. I en vanlig kikare avslöjar sig en mängd ytterligare stjärnor.

Plejaderna bland stjärnbilderna Plejaderna

Teleskopbild av Plejaderna

Planeter

Alla utom de tre yttersta planeterna ses med blotta ögat. Planeterna kan inte ses under hela året. Eftersom de går i bana runt solen varierar det vid vilka tidpunkter de kan ses och för att veta när de är uppe måste man ha en astronomisk kalender eller ett astronomiprogram.

Nedan finns två länkar till olika hemsidor som kan beräkna när planeterna går upp och ned. Den första är enkel och visar vilken tid planeterna går en viss dag. Det andra programmet ritar ett diagram som visar en planets upp och nedgående under ett helt år.

1. webephem Man fyller i vilket datum man vill ha upp och nedgångstider. Sedan koordinaterna för den plats man befinner sig på. Stockholm ligger på 59 grader nordlig latitud och 18 grader ostlig longitud (se bilden längre upp på sidan). Dessa koordinater duger ganska bra för resten av Sverige, med tiderna kan bli fel på ett par minuter. Tidszonen är -2 timmar när vi har sommartid och -1 timme när vi har vintertid.

Tänk på att uppgångstiderna talar om när planeterna går över horisonten. Om det finns hus, berg eller skog omkring en så tar det ett tag innan planeten syns på himlen då den måste komma över allt som ligger ivägen för horisonten.

2. planrise Det är ett lite mer avancerat program. Den position som går att ställa in som ligger närmast Stockholm är Oslo. Här får man tänka på att lägga till en timme till de tider som rör sommaren eftersom vi har sommartid då.


Tomas Oppelstrup, 2000