Historien om ljustes hastighet

Här följer en kort historik kring mätning av ljusets hastighet. En längre historia med mera fakta (fast på engelska) finns här: The Speed of Light. Sedan finns en beskrivning av det experiment som gjordes under Upptäckarveckan 1999.
Historien om ljustes hastighet
Galileo Galilei (1564-1642)
Ole Römer
Moderna metoder att mäta ljushastigheten
Historen närmar sig slutet

Sommarlägrets ljushastighetslaboration
Uppställning
Kort beskrivning
Tiden det tar för ljuset att gå från R till M och tillbaka
Hur mycket har spegeln R roterat?
Om speglar och reflektion
Vad blir ljusets hastighet?
Vad användes linserna till?

Galileo Galilei (1564-1642)

Galilei var en italiensk vetenskapsman som intresserade sig för en hel massa saker. Mest är han känd som teleskopets uppfinnare. När det gäller teleskopet och kikaren är man inte lika säker på att Galilei var ensam uppfinnare, det ryktas att det fanns en holländare som hade liknande ideer. Säkert är i alla fall att kikaren blev en succe, då man kunde se saker som lågt mycket långt borta. Galilei var också den första att vända kikaren mot rymden och studera månar och planeter.
Galilei är den person som får börja historien om ljusets hastighet. Han föreslog det första sättet att mäta ljusets hastiget. Det var nog inte många som ens hade funderat över att ljuset kanske har en hastighet och inte går oändligt fort (även om några av de gamla grekerna naturligvis tänkte i de banorna...). Galileis experiment bestod i att två personer med varsin lampa går upp på varsin bergstopp. Först tänder den ena personen sin lampa. När den andra personen ser ljuset från den första lampan tänder han sin lampa. När den första personen ser ljuset från den andra lampan så har det gått en liten stund sedan han tände sin lampa. Först måste ljuset gå från det första berget till det andra, och sedan tillbaka igen innan den första personen kan se ljuset från den andra personens lampa. Detta experiment misslyckades dock, för ljuset går så fort att Galilei aldirg hann mäta någon tidsskillnad.
Mera om Galilei

Ole Römer

Ole Römer var en dansk som studerade Jupiters månar. Jupiter är den största planeten i solsystemet och den har fyra månar som kan ses med ett litet teleskop, vilket var allt som fanns på Römers tid. Ibland så blir månarna förmörkade då de går in bakom Jupiter. Det som Ole Römer upptäckte var att dessa förmörkelser ibland kom tidigare och ibland senare än de borde göra. Han drog slutsatsen att detta berodde på att ljusets hastighet inte var oändlig.
När Juptiermånen i bilden försviner in bakom Juptier börkar det sista ljuset röra sig mot Jorden. Precis när månen kommer fram igen börjar ljus återigen sändas iväg mot Jorden. Eftersom Jorden har rört sig en bit i sin bana (mer än Jupiter har i sin bana) så har detta ljus en längre sträcka att färdas än det sista ljus som sändes iväg före förmörkelsen. Därför der det från Jorden ut som om förmörkelsen har varat längre än den egentligen har.
Römer visste hur länge månen borde vara förmörkad, och när han såg att den var förmörkad längre än så antog han att det berodde på att ljuset inte har en oändlig hastighet.
Han fick ett värde på ljushastigehten som var cirka 200 000 km/s, vilket måste anses som mycket bra med tankte på de instrument som fanns att tillgå på 1600-talet.

Moderna metoder att mäta ljushastigheten

Nästa stora framsteg i historien gjordes av Foucault som kom på ett nytt och mycket bättre sätt att mäta ljushastigheten. Två bergstoppar måste man ha. På den ena sätter man en spegel och på den andra en lampa som får lysa genom ett kugghjul som snurrar. När ett gap i kugghjulet passerar framför lampan så släpps ljus ignom. Detta ljus fortsätter till den andra bergstoppen och reflekteras mos spegeln. Så småningom kommer det tillbaka och då står man och tittar bakom kugghjulet. Om man snurrar kugghjulet lagom fort så kommer kugghjulet att ha snurrat så mycket att en tand kommer ivägen för det ljus som kommer tillbaka från spegeln, och detta ljus kommer aldrig fram till observatören. Hur fort kugghjulet måste snurra beror på hur lång tid det tar för ljuset att gå fram och tillbaka till det andra berget, vilket i sin tur beror på hur fort ljuset går.
Genom att hålla reda på hur fort kugghjulet snurrar kan man mäta vid vilket varvtal som ljuset från den andra spegeln inte syns. Sedan kan ljusets hastighet beräknas.

Historen närmar sig slutet

Michelson utvecklade ljushastighetsmätningen till sin spets och i början av 1900-talet gjorde han de bästa mätningarna någonsin. På sommarlägrets laboration användes inte ett roterande kugghjul utan istället en roterande spegel. Med en mycket snabb motor går det att få ner det utrymme som krävs till ett tiotals meter istället för åtskilliga kilometer.

En bild på laborationsutrustningen

Klicka på bilden för att se en förstoring

En närmare förklaring finns nedan.

Sommarlägrets ljushastighetslaboration

Uppställning

För laborationen användes en sfärisk spegel, en roterande spegel, en laser, två linser och ett mikroskop för mätning av små avstånd. Nedan följer en kort beskrivning av hur det fungerar och sedan en längre förklaring till hur själva uträkningarna går till. Uträkningarna görs på en enklare modell utan linser och mikroskop. Sist beskrivs anledningen till varför linserna och mikroskopet användes i sommarkursens laboration.

Kort beskrivning

Bild på en förenklad laborationsuppställning
Ljuset från lasern träffar den roterande spegeln R, och reflekteras mot densfäriska spegeln M. För ljuset tar det en viss tid att gå från R till M och sedan tillbaka till R. Eftersom R snurrar så har den roterat en liten vinkel under den tid som det tog för ljuset att gå fran och tillbaka mellan R och M. Därför kommer ljuset inte att komma tillbaka i samma riktning, och inte heller träffa mätinstrumentet på samma ställe som när spegeln R inte snurrar.

Tiden det tar för ljuset att gå från R till M och tillbaka

Om man rör sig med hastigheten v under en tid t så tillryggalägger man en sträcka s med längden v*t. Alltså: s = v*t.
Om avståndet mellan speglarna R och M är d, så kommer ljuset att röra sig en sträcka som är 2*d (fram och tillbaka). Ljushastigheten kallas c och tiden får vara t. Med formlen ovan blir det 2*d = c*t, vilket ger att t = 2*d/c.

Hur mycket har spegeln R roterat?

Om R snurrar med w varv per sekund, och det tar ljuset tiden t att gå fram och tillbaka mellan R och M, så har R snurrat w*t varv under den tiden.
Varv är ingen praktisk enhet att mäta vinklar i. Grader som används på kompasser är inte heller så bra just i matematiska sammanhang. Istället brukar enheten radianer användas. 2*pi radianer är ett varv eller 360 grader. 2*pi är ungefär 6,28.
Om R roterar med w varv per sekund betyder det att R snurrar 2*pi*w radianer per sekund. En sammanfattning av formlerna hittills ger att på den tid som det tar för ljuset att gå fram och tillbaka mellan speglarna R och M så har spegeln R roterat w*t varv = 2*pi*w*t radianer = 2*pi*w*2*d/c.

Om speglar och reflektion

Ljus som reflekteras från en spegel har samma vinkel till normalen som det infallande ljuset.
I figuren ser man att om spegeln roteras en vinkel r så kommer det reflekterade ljuset att ändra sin vinkel med 2*r.

Vad blir ljusets hastighet?

I bilden som visar laborationsuppställningen så ser man att det som bestämmer h (vilken är den sträcka som kan mätas) är vinkeln u. Vi vet sedan tidigare att den vinkel som spegeln R roterar medan ljuset går fram och tillbaka mellan R och M är r = 2*pi*w*2*d/c radianer = 4*pi*w*d/c radianer. Vinkeln u blir då 2*r enligt figuren ovan. Den sträcka som mäts upp, h, beror på avståndet mellan mätinstrumentet och den roterande spegeln, L. Om vinkeln u är liten och given i radianer, vilket den är i det här fallet, så kan detta beroende skrivas som h = u*L. Om allting sammafattas fås h = u*L = 2*r*L = 2*4*pi*w*d*L/c = 8*pi*w*d*L/c. Denna formel kan skrivas om till c = 8*pi*w*d*L/h.

Vad användes linserna till?

I förklaringen ovan har linserna inte tagits med. Linserna som användes i den riktiga laborationen var till för att fokusera laserstrålen så att den punkt som syntes i mikroskopet skulle bli så liten som möjligt. När ljus går genom linser så bryts det, det vill säga att det ändrar riktning. Dessa riktningsändringar måste man ta hänsyn till när man beräknar längden på sträckan h. Det är anledningen till att formeln som användes under laborationen på sommarlägret var mer komlicerad än den som beräknats ovan. Mikroskopet och används för att det ska vara lättare att mäte de små avståndsskillnadera och den halvgenomskinliga spegeln finns för att mikroskopet inte ska vara ivägen från strålen från lasern.