Den skandinaviska ordboken är utarbetad av Birgitta Lindgren, Skirne Helg Bruland, Allan Karker och Ståle Løland. Den är utgiven 1994 av Norstedts Förlag AB i samarbete med Nordiska språksekretariatet med ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet.

Ordboken innehåller 3.000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor.

Ordboken säljs i Danmark
under titeln:
Skandinavisk Ordbog
ISBN 87-00-21046-3
Gyldendal, Danmark
Ordboken säljs i Norge
under titeln:
Skandinavisk Ordbok
ISBN 82-573-0630-4
Kunnskapsforlaget, Norge
Ordboken säljs i Sverige
under titeln
Norstedts Skandinaviska Ordbok
ISBN 91-1-935532-7
Norstedts Förlag AB, Sverige

tilbage.

05.06.1998
es@odin.dk