Den skandinaviska ordboken består egentligen av tre ordböcker: en från danska till norska och svenska, en från norska till danska och svenska, samt en från svenska till danska och norska. Var och en av dessa ordböcker har cirka 3000 uppslagsord. I ordböckerna ingår bara ord som skiljer mellan språken, till exempel sjov (danska), morsom (norska), skojig (svenska).

Välj först vilken ordbok du vill slå upp i, det vill säga vilket språk du vill översätta från, genom att klicka på språkknapparna. Skriv därefter ett ord på det språket i rutan och tryck på knappen Slå upp.

Om ordet inte finns i ordlistan får du ett meddelande om det. Om ordet finns får du istället se översättningarna. Ibland passar flera uppslagsord in på ditt sökord. Då visas alla dessa uppslagsord efter varandra.

Bokstäverna å, ä, æ, ö, ø
På vissa tangentbord saknas tangenter för vissa av bokstäverna å, ä, æ, ö, ø. Därför är vid uppslagning i ordboken följande tecken ekvivalenta:
  • å och }
  • ä, æ och {
  • ö, ø och |

tilbage.

05.06.1998
es@odin.dk