Riktlinjer för parprogrammering

Parprogrammering (pair programming på engelska) är en programutvecklingsteknik där två programmerare jobbar tillsammans vid en gemensam dator. Den ena, föraren (driver), skriver kod medan den andra, kallad navigatör (navigator), granskar varje kodrad när den matas in. De två programmerarna växlar ofta mellan rollerna.

Läs först vad parprogrammering är.

Forskaren Mark Zarb vid University of Dundee i Skottland har studerat inspelningar av professionell parprogrammering och kommit fram till riktlinjer för framgångsrik parprogrammering.

Han har definierat tre mönster, ett antal kommunikationstillstånd och noterat hur parprogrammerarare rör sig mellan dessa kommunikationstillstånd inom olika mönster. Mönstren är omstart (restarting), planering (planning) och kodproduktion (action). Kommunikationstillstånden är

Mönstren visar hur parprogrammerarare går mellan dessa kommunikationstillstånd och ser ut som figurerna nedan beskriver. Läs också Zarbs riktlinjer för parprogrammeringsmönstren.

Riktlinjerna i originalversion finns här: Riktlinjer för omstart (restarting), Riktlinjer för planering (planning), Riktlinjer för kodproduktion (action).