bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1341 / inda10

Introduktion till datalogi, inda10

Två sista föreläsningarna

Software Engineering

Övning 11/2

På grund av vädret så flyttar vi fram inlämningen av veckans uppgift. Det går bra att lämna uppgifterna i era övningsledares postfack till och med måndag.

Datorintro

Kursen börjar med en datorintroduktion som vi läser tillsammans med kursen DD1301. Du hittar all information och allt kursmaterial på den kursens webbplats.

Verktyg

Kurslitteratur

Objects First with Java

För den som redan nu vill lära sig ännu mer om programmering och algoritmer så rekommenderar jag följande (valfria) böcker:

Övningsgrupper

 1. Stefan Nilsson (snilsson)      A+
 2. Carl Björkman (carbjo)       A
 3. Peter Boström (pbos)        A+
 4. Fredrik Stockman (fsto)       A
 5. Jonas Carlsson (jcarlsso)      A
 6. Linus Hansson (linuseh)       A

 7. Kerstin Alquist (alquist)      B+
 8. Ingemar Markström (ingemarm)    B
 9. Miran Ali (mirana)         B
10. Adam Renberg (adamre)        B+
11. Cecilia Roes (roes)         B+
12. Lucas Taubert (ltaubert)      B

Grupper med "+"-tecken är till för de som programmerat förut.

Gruppindelning sker på föreläsningen tisdag 7/9. Ni kan kontakta er övningsledare på adressen username@kth.se, där "username" ersätts med användarnamn.

Examination

Kursen examineras med hemuppgifter och projekt som redovisas skriftligt och muntligt i samband med de obligatoriska övningarna.

Kursen omfattar 16 hp: 1,5 hp för datorintroduktionen, 6 hp för höstens hemuppgifter, 5,5 hp för vårens hemuppgifter samt 3 hp för projektet i slutet av kursen. Slutbetyget på kursen baseras på betygen på hemuppgifterna. Övriga delmoment betygsätts enbart med Godkänt.

I höst blir det en hemuppgift per vecka och varje godkänd hemuppgift ger en poäng. Den första uppgiften lämnas in på kursens andra övning fredagen 17 september. Man får även en poäng om man blir klar med samtliga labbar på introduktionskursen senast onsdag 22/9. Sista redovisningsdag för slutprojektet är fredag 7/1 2011.

 • 12 poäng ger betyget A.
 • 11 poäng ger betyget B.
 • 10 poäng ger betyget C.
 • 9 poäng ger betyget D.
 • 8 poäng ger betyget E.

Till våren blir det åtta hemuppgifter som kommer att betygsättas enligt följande skala:

 • 8 poäng ger betyget A.
 • 7 poäng ger betyget C.
 • 6 poäng ger betyget E.

Slutbetyget på kursen beräknas enligt följande tabell:

      Höstbetyg

      A B C D E
      --------------
Vår-  A | A A B C C
betyg  C | B B C D D
    E | C C D E E
Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-08-22