bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Lokaler

Undervisningslokaler vid KTH CSC

Skolan för datavetenskap och kommunikation har sina huvudlokaler i E- och D-husen i huvudbyggnaden. Skolan har också lokaler i Ringenhuset, i TMH-huset och i Albanova. Salsundervisningen sker till största delen i KTHs föreläsnings- och övningssalar. Undervisning i mindre grupper sker ofta i skolans egna seminarierum.

Labbsalar

Datorlabbar görs normalt i datorsalar i huvudbyggnaden. Sedan hösten 2014 ansvarar IT-avdelningen för skötseln av labbsalarna. Salsvärdarna, som tidigare hjälpte till i labbsalarna, finns inte längre.

Här finns en lista över labbsalarna.

Lärosalsgruppen

Skolan har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på lärosalar och mötesrum i CSCs närhet, för att se om det finns brister och hur lokalerna kan förbättras. Lärosalsgruppen har en egen webbsida. Gruppen tar gärna emot synpunkter på hur salarna kan bli bättre.
Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2015-04-02