bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Språkteknologi

Utbildning i språkteknologi vid KTH CSC

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt område där språkvetenskap och datavetenskap möts. Språkteknologi omfattar all tillämpning och användning av språkkunskap vid utveckling av program och system som kan känna igen, tolka och generera mänskligt språk. En allmän översikt av språkteknologiområdet, både ämnet och aktörer, finns på språkteknologi.se.

Inom Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH finns forskargrupper som sysslar med språkteknologi för såväl talat som skrivet språk.

Sedan hösten 2008 finns Datateknik med inriktning mot språkteknologi, som är en inriktning av civilingenjörsutbildningen i Datateknik mot datorbehandling av talat och skrivet språk. Valet till inriktningen görs under våren i årskurs 1. Läs mer om inriktningen här!

Fristående kurser i språkteknologi

Följande kurser ger en bred introduktion till dessa områden:
DD2418 Språkteknologi, 6 hp (inriktad mot text)
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp (inriktad mot tal)

För den som vill plocka ihop ett större paket av kurser som är relevanta för språkteknologi finns bland annat följande kurser:

Språkteknologikurserna kan läsas inom KTHs civilingenjörsutbildningar, särskilt D, E, F och Media. Kurserna kan normalt också läsas som fristående kurser av den som uppfyller förkunskapskraven (kunskaper i programmering, datalogi och matematik, särskilt matematisk statistik, däremot inte lingvistik), men för närvarande har KTH stopp för fristående studenter. DD2418 Språkteknologi kan dock sökas som fristående kurs på Stockholms universitet. DT2112 Talteknologi kommer på liknande sätt att kunna sökas i höst.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-03-13