bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Kurslitteratur i ADK, hösten 2012

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

  • Algorithm Design av Kleinberg-Tardos, 2005, Pearson, ISBN 978-0321372918
  • Det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126.
Dessa kan köpas i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln för 710 kr.

Övrig litteratur

  • Laborationer: labbkvitto, labb 1, labb 2, labb 3, labb 4.
  • Två mästarprov (individuella uppgifter) som läggs upp under aktuell information minst två veckor före mästarprovsinlämningsdagen.
  • Föreläsningsanteckningar och övningsanteckningar som finns tillgängliga på kursens schemasida och kan efter kursstart köpas på papper för 50 kronor.
  • Exempeltentor finns på webbsidan med gamla kursomgångar.
Det finns pekare till mer att läsa och prova på på länksidan.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-08-29