bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Schema och detaljschema i ADK, hösten 2012

Här finns schemat för kursen.

Detaljschema

Kursen består av 32 föreläsningar och 12 övningar. Alla föreläsningar efter första veckans tre föreläsningar är entimmesföreläsningar. Följande tabell visar vad som preliminärt kommer att behandlas under föreläsningarna och övningarna. För varje föreläsning anges vilka sidor det behandlas i kursböckerna. KT=Kleinberg-Tardos, Sup=Supplementet Algorithms and Complexity.
Period 1
F1 29 augusti (2 timmar)
Introduktion till kursen. Effektiv kodning och avlusning. Gästföreläsning av Stefan Nilsson. Se även länksidan.
F2 30 augusti (2 timmar)
Repetition av algoritmanalys, beräkningsmodeller, bitkostnad, enhetskostnad. Repetition av sortering. (KT: 29-56, 209-221)
F3 30 augusti (2 timmar)
Datastrukturer: repetition, hashning, praktiska datastrukturer, trie (animering). (KT: 57-65)
Datastrukturer: latmanshashning, skipplistor. (Sup: 77-83)
Ö1 30 augusti
Algoritmanalys.
F4 3 september
Datastrukturer: bloomfilter. Tillämpning: rättstavning.
F5 5 september
Korrekthetsbevis.
F6 6 september
Grafer: djupetförstsökning, breddenförstsökning. (KT: 73-107)
Ö2 6 september
Datastrukturer och grafer. Teoriredovisning för labb 1.
F7 10 september
Algoritmkonstruktion: giriga algoritmer, totalsökning. (Sup: 31-48, KT: 115-177, 183-188)
F8 13 september
Algoritmkonstruktion: dekomposition. (KT: 221-234, 242-246)
F9 13 september
Algoritmkonstruktion: dynamisk programmering, del 1. (KT: 251-290)
Visualiseringar: Fibonaccitalen.
Ö3 14 september
Dekomposition och dynamisk programmering.
Labb 1 14 september
Konkordans, redovisning.
F10 17 september
Algoritmkonstruktion: dynamisk programmering, del 2. (KT: 290-311)
F11 18 september
Grafer: minimala spännande träd (Prim och Kruskal), kortaste stigar (Dijkstra). (KT: 137-157)
F12 19 september
Grafer: maximala flöden. (KT: 337-357, 367-373)
Ö4 20 september
Dynamisk programmering. Teoriredovisning för labb 2.
F13 24 september
Undre gränser. (Sup: 17-29)
F14 26 september
Algoritmkonstruktion: geometriska algoritmer, Grahamscan.
F15 27 september
Algoritmkonstruktion: sortering i linjär tid. Räknesortering (Sup: 1-6)
Ö5 27 september
Grafalgoritmer och undre gränser
Labb 2 28 september
Rättstavning, redovisning.
F16 1 oktober
Algoritmkonstruktion: textsökning. (Sup: 7-16, Pythonkramaren II: 46-48)
F17 2 oktober
Algoritmkonstruktion: polynomberäkningar och FFT. (KT: 234-242)
F18 3 oktober
Probabilistiska algoritmer. (KT: 707-724)
Ö6 4 oktober
Algoritmkonstruktion. Teoriredovisning för labb 3.
Sammanfattning av alla algoritmer hittills i kursen
Mästarprov 1, senast måndag 8 oktober klockan 11.15!
Algoritmer.
F19 8 oktober
Reduktioner. (KT: 451-459)
F20 9 oktober
Introduktion till komplexitet, motivering. (KT: 463-466)
F21 11 oktober
Formella definitioner, turingmaskiner.
Ö7 11 oktober
Probabilistiska algoritmer. Reduktioner.
Period 2
F22 22 oktober
Oavgörbarhet. (Sup: 49-73)
Extra visualiseringsföreläsning 22 oktober kl 14-15 i sal K1
NP-reduktionsvisualisering med Alvie (instruktioner)
I Alvie finns reduktioner för delmängdssumma (Subset Sum) och hörntäckning (Vertex Cover) visualiserade och bevisade. Reduktionerna finns implementerade i Java i Teaching machine (klicka på Table of contents, NP-completeness och Run, vänta sedan några sekunder tills maskinen startas; den fungerar ungefär som en grafisk avlusningsmiljö).
Alvie och Teaching machine är utvecklade av Pierluigi Crescenzi.
Reduktionen av 3-cnfsat till delmängdssumma visualiserad med Alvie och sparad som Flash och Quicktime.
Reduktionen av 3-cnfsat till hörntäckning visualiserad med Alvie och sparad som Flash och Quicktime.
F23 23 oktober
Cooks sats.
Ö8 25 oktober
Genomgång av lösning till mästarprov 1. Oavgörbarhet.
Labb 3 26 oktober
Flöden och matchningar, sista redovisningstillfälle.
F24 29 oktober
NP-fullständighetsbevis. (KT: 466-495)
F25 1 november
NP-fullständighetsreduktioner. (KT: 459-463, 497-505)
Ö9 2 november
NP-fullständighetsbevis. Teoriredovisning för labb 4.
F26 5 november
Mer NP-fullständighetsreduktioner.
F27 7 november
Approximationsalgoritmer. (KT: 599-630, 724-727)
Ö10 8 november
NP-fullständiga problem.
Labb 4 9 november
NP-fullständighetsreduktioner, redovisning.
F28 12 november
Mer approximationsalgoritmer.
F29 14 november
Heuristiska algoritmer. Simulated annealing. (KT: 661-670)
Ö11 15 november
Approximationsalgoritmer.
Mästarprov 2, senast 19 november klockan 15.00
Komplexitet.
F30 20 november
Spelteori. Gästföreläsning av Jonas Sjöstrand.
F31 21 november
Komplexitetsklasser. (KT: 495-497, 531-547)
F32 27 november
Repetition. Kursens betygssystem.
Ö12 29 november
Genomgång av lösning till mästarprov 2. Komplexitetsklasser och repetition.
Teoritenta 13 december klockan 9-12 i sal F1
Extralabb
Heuristik för rollbesättningsproblemet, redovisning av frivillig labb, 17 december klockan 9-12 i Spelhallen och Sporthallen
Frivillig munta för högre betyg, 17-19 december

Handledarschema

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-11-28