bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Problemlösning och programmering under press, 9 högskolepoäng

Nästa kursomgång: popup15.

Tidigare kursomgångar finner du här.

Denna kurs ger dig dels möjlighet att befästa dina kunskaper från tidigare kurser i algoritmer och datastrukturer, och dels en möjlighet att fördjupa dessa kunskaper. På så vis är den en naturlig fortsättning på till exempel ADK-kursen.

Kursen bygger på att deltagarna ställs inför ett ganska stort antal datalogiska problem. För att lösa problemen behöver man analysera dem, välja och implementera lämpliga algoritmer, samt testa implementationen. På föreläsningarna går vi igenom ny teori och gammal teori repeteras.

Kursens mål är att du ska kunna

  • analysera effektiviteten hos olika lösningsmetoder för att avgöra vilka som i ett givet sammanhang är rimligt effektiva,
  • jämföra givna problem med avseende på svårighetsgrad,
  • använda och anpassa grundläggande algoritmer inom områden som grafteori, talteori, geometri på givna problem,
  • använda algoritmkonstruktionsmetoder som giriga algoritmer, dynamisk programmering, dekomposition och kombinatorisk sökning för att konstruera algoritmer för att lösa givna problem,
  • givet en specifikation av en algoritm eller datastruktur, implementera den korrekt i ett programmeringsspråk,
  • kommunicera med andra studenter under problemlösning i grupp,
  • i skrift beskriva algoritmer, datastrukturer och problem på ett koncist och begripligt sätt.

Kursen är platsbegränsad så anmäl dig så fort du kan. Under kursens gång inträffar SM i programmering där vi hoppas att kursdeltagarna kommer att vara med.

Copyright © Sidansvarig: Per Austrin <austrin@kth.se>
Uppdaterad 2015-08-25