bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Computer Graphics with Interaction, dgi14

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium / MDI-uppgift / Kursanalys

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-datorinteraktion, dels till interaktionsdesign. Det är endast den delen som presenteras på den här sidan.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

  • förmåga att värdera vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter
  • fått insyn i att människa-datorinteraktion kräver speciell kompetens och kunskap

Ansvarig för interaktionsdelen är Elina Eriksson elina (at) kth.se, rum 4439 plan 4 i D-huset.

Nyheter

Datum Nyheter
2013-05-26 Lagt upp föreläsningsbilder. Se bilderna för instruktioner inför interaktionsseminariet!

2013-05-15

Mejlat länk till läsinstruktioner (till de som närvarade vid föreläsningen). Har du inte fått något mejl, hör av dig. Lagt upp föreläsningsbilder.

2013-05-05

Sidan upplagd

topp>>

Undervisning

Datum Tid Sal Innehåll
2013-05-15 10-12 1535 Föreläsning - Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI) Föreläsningsbilder (pdf)
2013-05-21 13-15 4523 Föreläsning - Introduktion till interaktionsdesign Föreläsningsbilder (pdf)
2013-06-03 10-12 4523 Diskussionsseminarium, obligatoriskt moment
2013-06-05 10-12 4523

Seminarium interaktionsdesign, obligatoriskt moment.

2013-06-05     DEADLINE MDI-uppgift

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom seminarium och MDI-uppgift: uppsats eller visualisering (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla seminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionsseminarium

Inleds med en Pecha-Kucha session och därefter ett antal skissövningar och diskussioner kring bra och dålig interaktionsdesign. Instruktioner ges vid interaktionsdesignsföreläsningen.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar ett visst antal artiklar och varje artikel ska presenteras av minst en person (beror på antalet studenter som går momentet). Under presentationen ska ni

  • sammanfatta artikeln
  • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
  • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 15 minuter lång.

Det är obligatorisk närvaro vid diskussionsseminariet. Eftersom seminariet till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet. Anmälning till diskussionsseminariet gör du i samband med föreläsningarna.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid seminariet så bokas nytt tillfälle för enskild muntlig presentation.

Läslista

Kommer efter momentets start.

topp>>

MDI-uppgift

Det ska vara en liten uppsats på 3-4 sidor där du sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar. Diskussionen ska gälla

  • hur artiklarna relaterar till varandra
  • hur de relaterar till MDI och
  • vad du tycker om dem generellt.


Vi ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (pdf) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att du ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för dina tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Deadline för uppsatsinlämning är 5/6. Inlämning sker via mail till elina@kth.se. Ha ämne 'SUDOA: Inlämning uppsats' samt namnge din fil enligt 'SUDOA_Förnamn_Efternamn.pdf'.

Betyget blir godkänt eller underkänt. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera.

topp>>

 

Kursanalys

En kursutvärdering skickades ut efter kursen var avslutad. 12 av 17 studenter svarade på enkäten. Resultatet går att läsa i kursanalysen (pdf).

topp>>

 

Copyright © Sidansvarig: Elina Eriksson <elina@kth.se>
Uppdaterad 2015-01-07