bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / EECS / Språkteknologi

Utbildning i språkteknologi vid KTH EECS

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt område där språkvetenskap och datavetenskap möts. Språkteknologi omfattar all tillämpning och användning av språkkunskap vid utveckling av program och system som kan känna igen, tolka och generera mänskligt språk. En historisk översikt av språkteknologiområdet, både ämnet och aktörer, finns på språkteknologi.se.

Inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH finns forskargrupper som sysslar med språkteknologi för såväl talat som skrivet språk.

Sedan 2008 finns Datateknik med inriktning mot språkteknologi, som är en inriktning av civilingenjörsutbildningen i Datateknik mot datorbehandling av talat och skrivet språk. Valet till inriktningen görs under våren i årskurs 1. Läs mer om inriktningen här!

Fristående kurser i språkteknologi

Följande kurser ger en bred introduktion till dessa områden:
Språkteknologi med introduktion till maskininlärning, 6 hp (kurs på grundnivå inriktad mot text)
Språkteknologi, 6 hp (kurs på avancerad nivå inriktad mot text)
Talteknologi, 7,5 hp (inriktad mot tal)

För den som vill plocka ihop ett större paket av kurser som är relevanta för språkteknologi finns bland annat följande kurser:

Språkteknologikurserna kan läsas inom KTH:s civilingenjörsutbildningar, särskilt D, E, F och Media och masterprogrammen i datalogi och maskininlärning. Kurserna kan inte läsas som fristående kurser.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2020-03-31