Olle Bälter

Flag Text in English

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Drag musen över bilden. Byggt med Processing

Lektor i datalogi, docent i människa-datorinteraktion.

Snabbaste sättet att kontakta Olle är att skicka e-brev till ob1 på kth.se. Om du av någon anledning inte kan det, så går det bra att ringa KTHs växel 08-790 6000 och be dom göra det. Sista utvägen är att ringa 08-790 6341. Mottagning efter överenskommelse.

De flesta artiklarna och rapporterna utan copyright finns åtkomliga från MID-gruppens officiella hemsida. Det finns diverse demos liksom en pressbild (snacka om pretto!).

Teknikförstärkt lärande

Hösten 2008 tillbringade Olle på Williams College som STINT Fellow och lärde sig mycket om hur USAs bästa college fungerar och hur man skulle kunna förbättra universitetsundervisning i Sverige. Detta ledde också till att Olle bytte forskningsområde till Teknikförstärkt lärande .

E-post

Olle Bälter disputerade i december 1998 inom ämnesområdet Människa-Dator interaktion med avhandlingen Electronic Mail in a Working Context (PDF-version). Avhandlingen tar upp e-post ur användarperspektiv och beskriver både problem och möjliga lösningar. Om du är intresserad av en tryckt kopia av avhandlingen kan du skicka ett e-brev. Avhandlingen har blivit mycket populär i media och Olle har sedan avhandlingen publicerades intervjuats ett otal gånger av tidningar, tidskrifter, tv och radio. Under våren 2002 publicerades "E-post eposet" på det nu pensionerade förlaget Today Press. Boken innehåller konkreta råd om hur man kan förbättra sin e-postsituation. En omarbetad nyutgåva publicerades på Studentlitteratur under 2012. Under 1999 gästforskade Olle på Lotus Development i Cambridge, Massachusetts. Där studerades framförallt hur man skulle kunna lösa problemet med alltför mycket inkommande e-brev. Vad ska man göra när man inte hinner läsa alla brev?

EduJudge

Ett EU-projekt för att bygga ett KATTIS-liknande stöd för bedömningar av t ex matte- och programmeringsproblem.

Datainsamling för forskningsändamål

Sedan 2000 har Olle forskat på nya metoder för datainsamling för forskningsändamål i samarbete med Institutionen för Medicinsk Epidemiologi Karolinska Institutet. Det viktigaste problemet är förstås hur man kan samla in data via webbenkäter och de speciella problem det medför när enkäterna är långa och innehåller t ex 500 frågor. Även mobiltelefoner kan användas när frågorna är få och extra intressant är det när svaren är tidskritiska. Denna forskning resulterade 2010 i grundandet av företaget Epiqcenter AB.

Lära döva tala (ARTUR)

Artur beskriver bäst sig själv.

Övrigt

En mer formell CV finns, liksom en informell historiebeskrivning.

Mina fritidsintressen är beachvolleyboll, innebandy, katamaransegling, fysikspex och jorden-runt resor.


^ Upp till MDI-Gruppens hemsida.

[disclaimer]