bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Avancerade algoritmer, avalg13

Hjälp oss förbättre utbildningen genom att fylla i kursenkäten. Tack.

Lärare

  • Kursledare: Stefan Nilsson
  • Assistenter: Musard Balliu, Mladen Mikša och Marc Vinyals

Föreläsningar

16/9
Introduktion. Unit-cost RAM. Radix sort. [valfri källa]
18/9
Undre gräns för jämförelsebaserad sortering [valfri källa]. Sortering på O(n log log n) tid. [The Fastest Sorting Algorithm?]
23/9
Mer om sortering på O(n log log n) tid. GCD, snabb exponentiering, enkel faktorisering. [Notes for the course advanced algorithms]
25/9
Faktorisering: Pollards rho-metod. [Notes for the course advanced algorithms]
30/9
Deadline: HW A Amorterad analys. [Amortized Analysis Explained by Rebecca Fiebrink]
2/10
Splayträd. [Self-Adjusting Binary Search Trees] Kvadratiska sållet. [Notes for the course advanced algorithms, Att implementera kvadratiska sållet ]
9/10
Kinesiska restsatsen. Miller-Rabins primtalstestning. [Notes for the course advanced algorithms]
4/11
Deadline: HW B Diskreta Fouriertransformen (DFT) och snabba Fouriertransformen (FFT).
6/11
Multiplikation av stora tal: naiv metod, Karatsuba, FFT.
11/11
Deadline: PRO 1 Elliptic curve cryptography.
13/11
GMP. [presentation av GMP uppdaterad 2013-11-13]
18/11
Euklidisk TSP: introduktion och Christofides undre gräns.
27/11
Deadline: HW C Euklidisk TSP: heuristiker, lokal sökning, 2-opt, 3-opt.
2/12
Faktorisering på polynomisk tid med FFT på kvantdator.
9/12
Deadline: PRO 2 Reserv.

Examination

Examinationen består av två projekt (som kan ge 100 poäng vardera) och tre omgångar med inlämningsuppgifter (som kan ge 25 poäng vardera). Inlämningsuppgifterna är individuella; projekten görs i tvåpersonersgrupper. Deadline för uppgifterna bestämmer vi tillsammans på första föreläsningen 16/9.

Lösningar behöver vara på engelska och du ska vara beredd att redovisa på engelska då inte alla lärare på kursen kan svenska. Det passar bra ihop med KTHs mål att civilingenjörer ska vara parallellspråkiga, dvs kunna tala och skriva om sitt område på både svenska och främmande språk.

Betyg delas ut baserat på hur många poäng man uppnår på projekt och hemtal.

A211-275
B175-210
C155-174
D135-154
E115-134
F0-114

Kompendium och annat material

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-09-23