Main Reunion 2001 page
2001 Reunion letter #3
2001 Reunion letter #2
2001 Reunion letter #1
1998 Reunion letter
Main WWW page

Letter in English
Letter in Swedish

Last change: August 27, 2001

Reunion 2001


Stockholm, 19/12-2000

Hello relative,

The planning for our reunion August 3-5 2001 is continuing. Here is some short information that goes out to all people having an e-mail-address on our family web site: http://brynielsson.jole.com If you have not heard from us earlier we refer to the family web site for background information. To examine the family web page in depth, you will need to use the family password. Please send e-mail to Joel if you are interested in obtaining the password.

Right now we are putting together a list with suitable hotels, boarding houses and cabins in Borgholm in order to allow everyone to choose the accommodation they prefer. The prices vary from about $10 per night (8-bed cabin rented for one week) up to $100 per night (hotel Borgholm and Strand hotel). In the next letter we will give detailed information on hotel names and contact information.


The Reunion 2001 is planned as follows:

Friday, August 3
We meet at 18:00 in Borgholm in order to get to know each other and to eat a small buffet.

Saturday, August 4
We visit the Brynielsson family home Svarteberga farm, the Brynielsson windmill and Räpplinge church.

If possible there will be a guided tour to the castle ruin of Borgholm.

In the evening we gather for the "gala dinner".

Sunday, August 5
For those interested we visit the famous "Crystal Kingdom" in Småland with a chartered bus.

In the evening we have our final farewell buffet.


If you plan to prolong your stay in Sweden/Europe in connection to the family reunion we will be happy to give you advise. One opportunity is to stay in Stockholm for some days. We will give hotel advise for Stockholm in the forthcoming January letter. Another opportunity is to go by ferry to Finland. This is being arranged by Bill Johnson (#1312). Of course there are also numerous of other opportunities. Don´t hesitate to ask us for recommendations!

Detailed information on the Reunion 2001 will hopefully be delivered during January 2001. This is being sent out via ordinary mail to everyone who is registered on the family web page with address information.

Do not forget to keep us updated with correct mail addresses to relatives that you care about. This you can do yourself on the family web page or you can send us a letter. Please send letters via e-mail or via ordinary mail to the following address:

Brynielsson
Peringskiöldsv. 65
SE-168 56 Bromma
Sweden
Please help us spread the information in this letter to all people concerned!

We are looking forward to meeting you at the Reunion!
Magnus Brynielssonmagnus.brynielsson@spray.se
Lars Brynielssonlars.brynielsson@amisab.se
Joel Brynielssonjb@jole.com


Stockholm, 19/12-2000

Hej släkting,

Planeringen inför vår släktåterförening den 3-5 augusti 2001 fortsätter. Här kommer lite förhandsinformation till alla som har en e-mail-adress på vår släkthemsida: http://brynielsson.jole.com För den som ej hört från oss tidigare hänvisar vi till släkthemsidan för bakgrundsinformation. För att nå de innersta delarna av släkthemsidan använder du dig av ett speciellt lösenord. Hör av dig till Joel om du vill få tillgång till detta lösenord.

Vi håller som bäst på att sammanställa en lista med lämpliga hotell, pensionat och stugor kring Borgholm så att var och en kan välja den boendeform som önskas. Priserna varierar från ca 100 kr per natt (8-bäddsstuga i en vecka) till ca 900 kr per natt (hotell Borgholm och Strand hotell). Vi återkommer med hotellnamn och kontaktinformation i nästa brev.


Släktmötet planeras enligt följande:

Fredag 3 augusti
Vi träffas kl 18:00 i Borgholm för att lära känna varandra och äter en enkel buffé.

Lördag 4 augusti
Vi besöker Svarteberga gård, Brynielssons kvarn och Räpplinge kyrka.

Eventuellt ordnar vi en guidad tur till Borgholms slottsruin.

På kvällen samlas vi för "galamiddag".

Söndag 5 augusti
För intresserade besöker vi glasriket i Småland med en abonnerad buss.

På kvällen blir det en avskedsbuffé.


I samband med släktåterföreningen kommer våra långväga gäster (det verkar bli många) troligen att förlänga sin vistelse på olika sätt. För den intresserade finns här möjligheter att knyta trevliga kontakter.

Detaljerad information om "Reunion 2001" kommer via nästa informationsbrev som planeras komma ut under januari 2001. Detta skickar vi via vanligt brev till alla som finns registrerade med adressinformation på släkthemsidan.

Glöm inte att hålla oss uppdaterade med korrekta adresser till dina nära och kära. Detta kan du göra genom att uppdatera själv på hemsidan eller genom att skicka oss ett brev. Brev kan vi ta emot via e-mail eller till följande postadress:

Brynielsson
Peringskiöldsv. 65
168 56 Bromma
Hjälp oss att sprida informationen i detta brev till alla berörda!

Med vänliga hälsningar,
Magnus Brynielssonmagnus.brynielsson@spray.se
Lars Brynielssonlars.brynielsson@amisab.se
Joel Brynielssonjb@jole.com


Back to the main Brynielsson home page