Blod, Svett och Dårar

Denna hemsida dubbelarbetar som Jonas hobbysida och BSDs ("Blod, Svett och Dårar - sällskapet för medeltida europeisk kampkonst") tillförordnade hemsida. Målet är att det ska bli mer och mer Jonas sida.

BSD är historie- och kampkonstintresserade personer som försöker återuppliva de europeiska kampkonsterna från medeltiden och renässansen, som ett levande alternativ till de asiatiska kampkonsterna.

Grunden är medeltida handskriva instruktionsböcker i fäktning. Under renässansen började man även trycka sådana. Texter och bilder från diverse fäktinstruktörer ger en inblick i hur kampkonstsystemen fungerade.

I de medeltida instruktionstexterna tränades det med många olika typer av vapen: svärd, långsvärd, dolk, stridshammare, pålyxa m.m. Även obeväpnade tekniker är vanligt.

Renässansens tryckta fäktmanualer fick stor spridning hos den europeiska adeln och furstehusen. Här visas framförallt den nya italienska rapirfäktningen, en civil typ av fäktning som uppkom i renässansens norditalienska städer och sen spred sig över över hela Europa.

Något man snabbt märker är att det inte är tal om råstyrka, ädelhet eller materialsport. Det är teknik och fula trick som gäller, oavsett tidsperiod.

Vill man framföra synpunkter på innehållet eller komma med förslag på annat som bör vara med går det bra att maila till Jonas, men det är sällan någon som faktiskt gör det (tre personer, hittills).