bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / 2D1458 / popup06 / Anteckningar

Programmering och problemlösning under press

Föreläsningsanteckningar

Vid varje föreläsning kommer en liten grupp studenter att ta anteckningar och typsätta dem med latex. Detta ingår i kursen och för att det ska vara värdefullt så måste anteckningarna sammanställas såpass snabbt att de kan göras tillgängliga inom en vecka efter föreläsningen.

Anteckningarna ska göras med latex och man ska använda den framtagna mallen. Det finns ett exempel att utgå ifrån.

2006

F1.pdf F2.pdf F3.pdf F4.pdf F5.pdf F6.pdf F7.pdf F8.pdf F12.pdf

Tyvärr togs inga anteckningar på en del av föreläsningarna.

2005

F2.pdf F3.pdf F4.pdf F5.pdf F6.pdf F7.pdf F8.pdf F9.pdf F10.pdf F11.pdf

Arbetsgång

Räkna med att det första utkastet, även om det är bra, kommer att behöva korrigeras. Därför är det bra att lämna in det redan på torsdagen så att kursansvarig och/eller föreläsaren kan ge synpunkter som kan fixas under helgen.

  1. Ta anteckningar under föreläsningnen. Om ni är flera så är det ändå klokt att alla antecknar.
  2. Renskriv anteckningarna. Rätta till eventuella fel som föreläsaren gjort, fyll i detaljer om det saknas. Anteckningarna ska vara begripliga även för den som inte var på föreläsningen. Texten ska flyta bra och vara välstrukturerad. Det ska inte bara vara en typsatt uppsättning stödord eller lösryckta meningar.
  3. Lämna anteckningarna till kursansvarig (migo@kth.se). Skicka e-post med två bilagor: tex-filen och en pdf genererad från tex-filen. Om ni dessutom har diverse figurer ska även dessa bifogas.
  4. Vänta på feedback. Om ni lämnat in före torsdag lunch får ni som regel svar någon gång under fredagsdygnet.
  5. Korrigera anteckningarna med hänsyn tagen till feedback och skicka dem till kursledaren igen (tex-fil och pdf).
  6. Anteckningarna kommer nu att godkännas eller också behövs ytterligare korrigeringar. Räkna dock inte med att man hinner med mer än ett varv med feedback, korrigeringar, inskickning och bedömning på en vecka.

Relevanta länkar

Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2007-02-28