bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH

Studierektorer 2009

Denna sida innehåller gammal information

Studierektorsfunktionen på skolan för datavetenskap och kommunikation är uppdelad på många personer. Här kan du se vem du ska kontakta beroende på vilket ditt ärende är. Om du ändå är osäker på vem du ska kontakta kan du skriva brev till studierektor@nada.kth.se.

Huvudansvarig studierektor

Viggo Kann, huvudansvarig studierektor

E-post: viggo@nada.kth.se.
 • Övergripande frågor om kursekonomi, examination, pedagogisk utveckling av kurser och lärare.
 • Arbetsledare för studierektorsgruppen, utbildningsadministratörer och vaktmästeriet.
 • Utse examinatorer och ämnesansvariga.

Ämnesstudierektorer

Varje ämnesstudierektor är ansvarig för bemanning av lärare och kurser inom ett av skolans ämnen. Följande uppgifter har varje ämnesansvarig studierektor (vissa ämnesansvariga studierektorer har även andra ansvarsområden).
 • Bemanningsplanering för grundutbildningskurser i ämnet.
 • Bemanningsplanering för lärare och doktorander i ämnet beträffande grundutbildning.
 • Mottagare av förslag till ändringar av kursutbudet i ämnet.
 • Mottagare av studenternas åsikter och förslag vad gäller ämnet.
 • Uppföljning av kursanalyser och studieresultat inom ämnet.

Margaretha Andolf, studierektor i språk

E-post: andolf@kth.se.
 • Ämnesstudierektorsuppgifter, se ovan.

Ninni Carlsund, studierektor i numerisk analys

E-post: ninni@nada.kth.se.
 • Ämnesstudierektorsuppgifter, se ovan.
Under höstterminen 2009 vikarierar Lennart Edsberg som studierektor i numerisk analys.

Olov Engwall, studierektor i tal- och musikkommunikation

E-post: engwall@speech.kth.se.
 • Ämnesstudierektorsuppgifter, se ovan.
 • Administration av examensarbeten i talkommunikation, musikkommunikation och elektroakustik.

Björn Hedin, studierektor i medieteknik

E-post: bjornh@nada.kth.se.
 • Ämnesstudierektorsuppgifter, se ovan.
 • Leda pedagogiskt utvecklingsarbete i medieteknik.

Viggo Kann, studierektor i datalogi

E-post: viggo@nada.kth.se.
 • Ämnesstudierektorsuppgifter, se ovan.

Ann Lantz, studierektor i människa-datorinteraktion

E-post: alz@nada.kth.se.

Övriga personer med studierektorsuppgifter

Kerstin Frenckner, biträdande studierektor

E-post: kfrenck@nada.kth.se.
 • Utbildningsadministrativt funktionsansvarig studierektor.
 • Information om grundutbildningskurser, valinformation mm.
 • Information till lärare, organisatör av pedagogiska seminarier.

Karin Hultquist, utbildningsadministratör

E-post: karinhu@nada.kth.se.
 • Bokföring av doktoranders undervisningsinsatser.
 • Kontakter med KTH centralt och övriga skolor beträffande läro- och timplan och inrättande av grundutbildningskurser.
 • Administration av studiehandbokstexter.
 • Ansvarig för skolans utbildningswebbsidor.

Berit Gudmundson, utbildningsadministratör

E-post: bergud@nada.kth.se.
 • Mottagare av timredovisningar från lärare.
 • Arvodering av tentamensvakter, handledare, övningsassistenter och övrig timarvoderad personal.
 • Administration av antagning till fristående KTH-kurser och urval till platsbegränsade kurser.
 • Bokning av skolans terminalsalar. Brev i detta ärende ska skickas till labbsalsbokning@csc.kth.se.
 • Ladokansvarig för skolans doktorander (även SU!)

Lennart Edsberg, biträdande studierektor

E-post: edsberg@nada.kth.se.

Linda Kann, biträdande studierektor

E-post: linda@nada.kth.se.
 • Rekrytering och bemanning av övningsassistenter och allmänhandledare.

Staffan Romberger, biträdande studierektor

E-post: srom@nada.kth.se.
 • Schemaläggning och lokalbokning på KTH. Brev i dessa ärenden ska skickas till schema@nada.kth.se.
 • Studierektorgruppens ansvarige för tentamensvakter.

Caroline Nordquist

E-post: caroline@nada.kth.se.
 • Studievägledare på SU.
 • Schemaläggning och lokalbokning på SU.
 • Huvudämnesansvarig lärare i datalogi på SU.
 • Ledamot av grundutbildningsberedningen vid naturvetenskapliga fakulteten, SU.
 • Programhandläggning av skolans magister- och masterprogram på KTH.

Akademisk rådgivning

Den som har frågor om kurser, kursutbud och kompetensinriktningar bör i första hand söka på våra studentwebbsidor. Den som behöver mer information kan ta kontakt med aktuell kursledare eller kompetensinriktningsansvarig (namn och adresser finns på våra utbildningswebbsidor).

Den som vill skapa en egen kompetensinriktning i datalogi ska tala med Stefan Arnborg. Den som vill skapa en egen kompetensinriktning i medieteknik ska tala med Nils Enlund.

Intern information

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2016-01-14