Nada

In English

Svensk grammatikgranskning

I detta Nadaprojekt utvecklade vi grammatikgranskningsprogrammet Granska.

Webbdemonstration av Granska

Det går bra att prova den nya versionen av vårt grammatikgranskningsprogram med webbgränssnitt. Här är den gamla versionen av Granska. Se även Skrutten för fler varianter av Granska.

Nytt projekt med Granska

I projektet CrossCheck - svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter utvecklade vi med Granska som grund ett grammatikgranskningsprogram speciellt avpassat för användare med svenska som andraspråk.

Populär beskrivning av Granska

Det finns en populär beskrivning av granskningsprogrammet Granska.

Aktiva deltagare i vidareutvecklingen av Granska, 2001-

Deltagare i tidigare forskningsprojektet om Granska, 1998-2000

I projektet Integrated language tools for writing and document handling, med stöd från HSFR och NUTEK inom Språkteknologiprogrammet, deltog följande personer:

Etappmål och halvårsrapporter inom projektet

Taggare

Vi använder en något modifierad version av taggmängden från SUC

Temadagen

Projektet anordnade en temadag om datorstödd språkgranskning den 22 mars 1999 klockan 13.30-17.15 i sal D1 på KTH.

Information om ordtaggare och texttaggare

Verktyg för kompilering av reguljära uttryck

Xerox Finite-State Compiler

Konkurrenter

Intressanta länkar

Publikationer

Publikationer år 2004

The Development and Performance of a Grammar Checker for Swedish: A Language Engineering Perspective
J. Carlberger, R. Domeij, V. Kann, O. Knutsson
submitted, december 2004.
PDF.

Publikationer år 2002

Different ways of evaluating a Swedish grammar checker
R. Domeij, O. Knutsson, K. Severinson Eklundh
Proc. Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Las Palmas, Spain.
Datorn som språkgranskare
O. Knutsson
Språkvård nr 1 2002, sida 26-33.
Språkgranskning med reguljära uttryck
Alexander Baltatzis
Exjobbsrapport TRITA-NA-E02101, Nada, september 2002. PDF

Publikationer och dokumentation år 2001

An object-oriented rule language for high level text processing
O. Knutsson, J. Carlberger, V. Kann
NoDaLiDa '01 Uppsala, maj 2001.
PDF
Automatisk språkgranskning av svensk text
O. Knutsson
Licentiatavhandling, TRITA-NA-0105 (IPLab-180), Nada, KTH, mars 2001.
English Abstract

Publikationer och dokumentation år 1998-2000

Granska - ett effektivt hybridsystem för kontroll av svensk grammatik
R. Domeij, O. Knutsson, J. Carlberger, V. Kann
NoDaLiDa, 49-56, december 1999.
Abstract, svensk version, engelsk version.
Implementing an efficient part-of-speech tagger
J. Carlberger, V. Kann
Software Practice and Experience, 29, 815-832, 1999.
Preliminär version i PDF.
Some applications of a statistical tagger for Swedish
J. Carlberger, V. Kann
Proc. 4:th conference of the International Quantitative Linguistics Association (Qualico-2000), 51-52, augusti 2000.
Postscript, PDF.
Specifikation av grammatiska feltyper i Granska
R. Domeij, O. Knutsson
Internt arbetspapper, Nada, september 1999.
HTML
Inkongruens och felaktigt särskrivna sammansättningar - en beskrivning av två feltyper och möjligheten att detektera felen automatiskt
R. Domeij, O. Knutsson, L. Öhrman
Svenskans beskrivning, October 1999.
HTML.
Granskaprojektet: Rapport från arbetet med granskningsregler och kommentarer
R. Domeij, O. Knutsson
Intern rapport, augusti 1998.
Postscript, PDF.
Granskas regelspråk
O. Knutsson
Intern rapport, uppdaterad dock ej slutgiltig version, november 2000.
Postscript, PDF.
En explorativ studie av språkgranskningsverktyg
A. Hansén-Eriksson, O. Knutsson
Intern rapport, tentativ version mars 2000.
Postscript, PDF.
Interaktivitet och användbarhet vid datorstödd språkgranskning och redigering i en integrerad skrivmiljö
S. Larsson
Exjobbsrapport TRITA-NA-E9833 (IPLab-150), Nada, juni 1998.
NP-detektion - utvärdering och förslag till förbättringar av Granskas NP-regler
V. Johansson
C-uppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, februari 2000.
Postscript, PDF.
Datorstödd språkgranskning och andraspråksinlärare
L. Öhrman
D-uppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, maj 2000.
PDF.
Datorstöd för lingvistisk redigering - en förstudie
A. Tyndall
Magisteruppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, juni 1999.
Postscript, PDF.
Felaktigt särskrivna sammansättningar
L. Öhrman
C-uppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, oktober 1998.
Postscript, PDF.
Köpstöd för språkgranskningsprogram
J. Borg, H. Eriksson Belaieff
C-uppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, ht 1999.
Postscript.

Publikationer och dokumentation från relaterade projekt

Användarhandledning för Granska
Ola Knutsson
Kursmaterial i Språkteknologi, 1997.
HTML
Design and implementation of a probabilistic word prediction program
J. Carlberger
NADA report TRITA-NA-E9751, 1997.
PDF
Efficient generation and ranking of spelling error corrections
M. Tillenius
NADA report TRITA-NA-E9621, 1996.
PDF
Detection of spelling errors in Swedish not using a word list en clair
R. Domeij, J. Hollman, V. Kann
J. of Quantitative Linguistics 1:195-201, 1994.
QUALICO-94, 71-76, 1994.
PDF, Postscript.
Implementation aspects and applications of a spelling correction algorithm.
V. Kann, R. Domeij, J. Hollman, M. Tillenius
L. Uhlirova, G. Wimmer, G. Altmann, R. Koehler: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Festschrift in honour of Ludek Hrebicek, Quantitative Linguistics, vol. 60, WVT, 2001.
NADA report TRITA-NA-9813, 1998.
Postscript, PDF.

^ Upp till forskning i språkteknik.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>