bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DN1241 / numd12

DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III, numd12

och

DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2, nume12

Regnbågslinje
Länk till ALLMÄNHANDLEDNING. Länk till Försättsblad för labbar. Länk till Hederskodex.
Regnbågslinje

Extra tillfälle för redovisning av lab 3, bokas via e-post till bengtl
Om ni inte har lyckats boka uppgift ännu skriver ni till bengtl med minst tre förslag på uppgifter, och önskemål om redovisningstid enl nedan. När dessa tider är fyllda kommer ytterligare tider. Vid behov kommer någon tid i januari 2013.


Måndag 17/12 kl 13-15, rum 319, plan 3, Teknikringen 14, 3 platser kvar

Boka sena redovisningstider för Lab 1, 2 och 3 via epost till bengtl.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Lab 3 (projekt)

Uppgifterna görs i grupper om 2 teknologer.
 • Projektsamling I: 17 Projekt I:1, -- I:17, 3 svåra, 9 lätta som kan utvidgas till svåra och 4 lätta
 • Projektsamling 3A: 24 Projekt A:1, -- A:22, 7 svåra, resten lätta
 • Projektsamling 3B: 22 Projekt B2:1, -- B2-22, 10 svåra, övriga lätta, några som kan utvidgas pss som i Projektsamling I, kolla vilka själv

  Redovisningarna sker i sal med dataprojektor tillgänglig. Dator får ni ha med er! Vidare finns white-board tavla.

  När ni bokar uppgift så bokar ni också tid för muntlig redovisning. Om ni inte hinner klart till redovisningstiden kommer det att finns tider för restredovisningar senare under terminen, se ovan.

  Om ni vill göra någon uppgift från samlingarna ovan, men inte hittar den i anmälningslistan så kontaktar ni mig via e-post och frågar om ni får göra den.
  Snabb behandling vid inlämning före 121115.

  Projekten finns av två svårighetsgrader - lätta och svåra. Projektens innehåll och redovisning bedöms och påverkar slutbetyget på följande sätt. De två sista raderna är slutbetygen.

  Tentamensbetyg:::::::: A B C D E
  Godkänt svårt projekt A A B C D
  Godkänt lätt projekt:::: B B C D E

  I projektsamlingarna anges vilka uppgifter som är svåra och vilka som är lätta. Redovisning sker genom föredrag och inlämnad rapport. Papperskopia (med försättsblad korrekt ifyllt!) av dokumentet i postfack, men SPARA dokumentet - det har hänt att rapporter kommer bort! Några tips om rapport-innehåll och format hittar du nedan. Rapporten granskas, betygssätts och lämnas tillbaka via Matematiks Student-exp. med kommentarer och krav på ev. komplettering.

  Mer info om laboration 3 hittar du längre ned på denna sida.

  Kursansvarig

  Kursansvarig, föreläsare och övningsledare för D är Bengt Lindberg (bengtl)
  Övningsledare för E är Erik Dalsryd (ed)

  Detaljerat studieschema för kursen finns i kursplanen. Där finns också bonusdatum.

  TENTAN 19/10 kl 14-17

  Tentamen Fre 19/10 kl 14-17 i B21-24,D33-35,D42, E31-36, E51-53
  Det är mer än 500 tentander så kom i god tid.

  Tentamen omfattar 2 delar, varav godkänd del 1 ger betyget E. Del 2 rättas endast om del 1 är godkänd, och kan då ge betyget E,D,C,B eller A. Totala skrivtiden är 3 timmar.
  Ytterligare information om tentan samt exempel på gamla tentor hittar ni via denna länk.
  Övriga obligatoriska moment är två labbar samt en tillämpningsuppgift (LAB 3). Slutbetyget baseras på tentamensbetyg och omfattning och utförande på projektuppgiften. Se detaljer under länken laborationer.

  Datorinitiering, registrering och kurskatalog

  Du måste vara kursvalsregistrerad vid ditt kansli för att få tillgodoräkna kursen. Nadaregistrera dig via följande knapp
  NAregistrering via webben Här kan du också se ditt tentaresultat efter tentan.
  De som gjort kursvalet finns redan i registret, men bör markera att de följer kursen. Här kommer du också se dina godkända deluppgifter.
  cd .. För att få tillgäng till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot
  course join numd12 resp course join nume12
  När du är klar med kursen ska du skriva course leave

  Kurskatalogen är
  /info/numd12
  Filerna kan också nås från nätet via följande länk MATLABFILER .
  Bra Matlab-information finns under rubriken Getting Started.

  Föreläsningsblad (enstaka) hösten 2012

  Distribueras endast på detta sätt.

  Hemtal hösten 2012

  Hemtalen är individuella och frivilliga och ger maximalt 0.5 bonuspoäng per omgång som lämnats i tid för rättning. Sammanlagda bonuspoängen för hemtal och labbar begränsas till 5 p. Lösningar till hemtalen publiceras här direkt efter inlämningstillfället, så försenade lösningar rättas ej. Ej uthämtade rättade hemtal finns hos kursledaren.

  Laborationer hösten 2012

  Laborationerna görs i grupper om max 2 teknologer.
  Lab 0 är en frivillig, ca en timme lång styrd introduktion till Matlab. Du når den via denna länk. Följ anvisningarna på skärmen och utför angivna Matlabkommandon.
  Tre obligatoriska laborationer ingår i kursen. Lab 1-2 ger 2 bonuspoäng vardera och redovisas delvis fortlöpande under labpassen, samt vid bokade redovisningstillfällen under period 1. Redovisningstid bokar ni via länken labbar i marginalen. Just nu finns xx redovisningstillfällen. Vid behov kommer ytterligare tillfällen att schemaläggas.. Allt material (härledningar, programkod, utskrifter, grafer, diskussioner) skall finnas välordnat på papper vid slutredovisningen. Bonuspoängen för hemtal och labbar begränsas till 5 p.
  Redovisningar av lab 3 sker i olika seminarierum. Kolla i förväg var du skall vara och hur du kommer in.
  Kolla upp din tid och din plats. Kom väl förberedd!
  Protokoll för bedömning av föredrag hittar du HÄR.Bedömning av föredrag.
  Föredraget betygssätts ej, endast G/IG.
  Tips för presentationer hittar du HÄR.Tips för muntliga presentationer.
  Boka er för Lab 3 via överst på sidan (kommer under slutet av period 1) !!
  Rättade labrapporter kan hämtas ut på matematikinstitutionens expedition--såväl godkända som underkända. Expeditionen kräver att ni har ett försättsblad (länk finns överst på denna sida) med labdeltagarnas namn i bokstavsordning.

  Kursprogram hösten 2012

  Labhandledare: Kommer att listas här med e-postadresser. Alla e-postadresser har adressen @nada.kth.se eller @kth.se

  Kursinnehåll

  Några exempel på förkunskaper.

  Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda ekvationssystem och linjär modellanpassning, interpolation, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, minimering, ickelinjär modellanpassning. Metoder för differentialekvationer; begynnelse- och randvärdesproblem.

  Kurslitteratur

  • Gerd Eriksson, Numeriska algoritmer med Matlab (NAM) Läs allt! Följande avsnitt kan nöjesläsas (orientering) 1.6.2, 2.5-2.7,3.4-3.7,4.3-4.4,5.2.4-5.4, 5.6-5.7.
  • Edsberg m fl, Exempelsamling i numeriska metoder.
  • Matlab 7 i korthet
  NAM (50 kr), exempelsamlingen (40 kr), Matlab (40 kr) kan köpas på matematikinstitutionens studentexpedition (exp). Materialet börjar säljas vid terminsstart.
  För fördjupning rekommenderas
  • Timothy Sauer, Numerical Analysis (Addison Wesley, 2006, ISBN 0321268989), ca 500 kr.
  • Cleve Moler, Numerical Computing with Matlab (SIAM, 2004, ISBN 0898715601) ca 400 kr. Läsanvisningar till Moler och Sauer.

  Kursmaterial

  Examination

  Kursen har tre obligatoriska moment i Ladok:
  • LABA, 1.5 hp, omfattar laboration 1 och 2.
  • LABB, 3 hp, laboration 3.
  • TEN1 3 hp, tentamen.

  Kursplan

  Detaljerat schema för kursen finns i kursplanen.
  Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
  Kursen är schemalagd i början av period 2 med en föreläsning och att antal datorövningar. Kursen avslutas med rapportskrivning och muntliga presentationer vid bokade redovisningspass.

  För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

 • Copyright © Sidansvarig: Bengt Lindberg <bengtl@nada.kth.se>
  Uppdaterad 2013-08-19