Nada

In English

CrossCheck - svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter

I detta forskningsprojekt som avslutades i februari 2005 har vi utvecklat grammatikgranskningsprogram speciellt avpassade för användare med svenska som andraspråk.

Projektet var ett samarbete mellan KTH Nada och Institutionen för Lingvistik på SU. Det finansierades 2001-2004 av Vinnova inom Språkteknologiprogrammet samt av KTH och SU.

Kort urprunglig beskrivning av projektet

För svenska språket saknas det verktyg som tar hänsyn till de behov som icke-infödda skrivare har. CrossCheck ska bli ett sådant verktyg för språkgranskning: stavnings- och grammatikkontroll.

Projektet kommer att resultera i ett antal webbdemonstratorer (se skrutten.nada.kth.se), ett antal program (Stava, Granska, AutoEval, Missplel, Sammanstava med flera) och en väl uppmärkt andraspråkskorpus. Webbdemonstratorerna kan användas av vem som helst. Programmen och korpusen kan användas av alla forskare.

Vi utgår i arbetet från vår svenska språkgranskare Granska, vars tyngsta beståndsdelar är en ordklasstaggare och granskningsregler skrivna i ett skräddarsytt regelspråk. Vi vill anpassa Granska för andraspråksskribenter genom att konstruera en feltypologi och sedan skriva granskningsregler enligt denna. Fel som inte kan upptäckas med dessa regler kommer vi att försöka fånga med olika statistiska grammatikkontroller.

För att kunna konstruera feltypologin, träna den statistiska grammatikkontrollen och evaluera hur bra granskningen blir behöver vi en korpus över andraspråkssvenska. Vi kommer att lägga ner stor möda på att bygga en väl uppmärkt sådan korpus.

Projektet samarbetar även med Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Webbdemonstration av Granska

Vår grammatikgranskare Granska går bra att prova på webben i flera versioner:

Populärvetenskapliga beskrivningar

Deltagare i projektet

Tidigare forskningsprojektet om Granska

I projektet Integrated language tools for writing and document handling utvecklades grammatikkontrollprogrammet Granska som CrossCheck till stor del bygger på.

Temadag 15 april 2002

Eftermiddagen den 15 april 2002 anordnade projektet en temadag på KTH för alla som är intresserade av grammatikgranskning av andraspråkssvenska. Mer information om temadagen finns här.

Nerladdningsbara verktyg

I projektet har flera språkteknologiska verktyg utvecklats som finns tillgängliga i källkodsform här.

Rapporter och arbetsdokument

2005

2004

2003

2002

Projektdokumentation

Länkar

Upp till forskning i språkteknik.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>