BSDs tolkningar av verkligheten

English translation follows below.

Bakgrund

BSD bygger ju sin träning på tekniker från gamla instruktionsböcker från den tid då folk faktiskt slog ihjäl varandra med svärd o.dyl. Ibland är det inte helt självklart vad som visas i de olika böcker som finns bevarade. Här har vi tänkt lägga upp tolkningar av diverse tekniker. Dels kan ju andra få tips och dels kan folk som är intresserade av vad vi håller på med få en aning om det.

Planerade avdelningar är: långsvärd, dolk, obeväpnat, rapir, pålyxa samt svärd & bucklare. Det mesta är dock inte klart än. Man kan dock istället titta på Jonas roliga frisyr, eftersom det blåste ganska kraftigt när vi fotograferade. En del märkliga grimaser är med på bild också, eftersom jag fick stå med solen i ögonen för att bakgrunden skulle bli snygg...

Bilderna är rätt små. Det har två fördelar. De tar inte upp så stor del av mitt diskutrymme här och de går snabbt att ladda hem för den som vill titta på dem. Det finns dock en identisk utgåva av dessa sidor med större bilder, dock ej tillgänglig via nätet. Den versionen tar ungefär 100 gånger mer plats, men den som är intresserad kan nog få den. Senast sidorna uppdaterades gick den stora versionen med god marginal in på en CD.

Det går även bra att diskutera tolkningarna, komma med bättre förslag, tipsa om andra manualer med samma tekniker m.m. på forumet.

In English

The training of BSD (we use the ARMA training method and are an ARMA study group) is based on old manuscripts from the time when people actually killed each other with swords and similar items. Sometimes it is not clear what in the world some of the images in the preserved manuscripts are trying to illustrate. We plan to make available interpretations of various techniques here. This could inspire others doing similar things or at least give curious people an idea of what the heck we do.

Some planned areas include: longsword, dagger, unarmed fighting, raypeer, poleaxe and sword & buckler. Most of it is still not near a finished state. At least you can look at Jonas's funny hairdo in the photographs, since it was quite windy that day... Also included are some interesting facial expressions, since someone (I) had to stand with strong sunlight in my eyes (to have a pretty background setting).

The images here are quite small. This has two advantages. It takes up less of my disk quota and the pages load faster for anyone interested in viewing the images. There exists also a version with large images, which takes about 100 times more space. This version is not available on the Internet, but anyone interested can probably get it by asking. The last time the pages were updated the full version could be put on a CD with (some) room to spare.

Vill man framföra synpunkter på innehållet eller komma med förslag på annat som bör vara med går det bra att maila till Jonas, men det är sällan någon som faktiskt gör det (tre personer, hittills).